W ramach projektu zapraszamy mieszkańców rewitalizowanego obszaru Zawiśle i Bajerki na bezpłatne zajęcia rekreacyjne - NORDIC WALKING.

Maszeruj po zdrowie wraz z instruktorem Panią Marią Brodniewicz, która podpowie jak prawidłowo postawić pierwsze kroki z kijkami.

Pierwsze, spotkanie odbędzie się w dniu  12.08.2020r. o godzinie 10:00 zbiórka na ulicy Sportowej przy kładce, obok PDPS „Feniks”

Należy zaopatrzyć się w kije, sportowy ubiór i dobry humor!
Możliwość wypożyczenia 4 zestawów kijów (obowiązują zapisy).

Dla uczestników zajęć słodki poczęstunek.

Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu.

Na zajęcia zapraszamy osoby zamieszkujące przy ulicach: Górecka, Słoneczna, Boczna, Osiedlowa, Zawiśle, Kręta, Sportowa, Budowlanych, Kukucza, Południowa, Zabawa, Bajerki, Kamieniec, Bielska (południowa strona ulicy).

Więcej informacji oraz harmonogram można uzyskać, kontaktując się z pracownikiem zespołu projektowego w OPS Skoczów, pod numerem 33 853 34 52 wew. 9.

”Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”, realizowany przez Gminę Skoczów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -  RIT Subregion Południowy.

Pliki do pobrania:
Download this file (plakat 12.08.2020 kijki.pdf)plakat 12.08.2020 kijki.pdf