Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuję, że ogłasza nabór na półkolonię organizowaną w Szkole Podstawowej w Kiczycach w terminie
od 24.08.2020r. do 28.08.2020r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 –miu do 16 -stu lat mieszkające na terenie gminy Skoczów.
W celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka należy wypełnić kartę kwalifikacyjną wraz z dołączonym obowiązkiem informacyjnym, klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z uczęszczaniem dziecka na półkolonie. W/w dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie w terminie do 19.08.2020r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Dokumenty można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub ze stron internetowych: www.ops.skoczow.pl, www.skoczow.pl
Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Udział w półkoloniach jest nieodpłatny dla uczestników.