Spacer dla Seniorów, którego gościem będzie Pani Diana Pieczonka – Giec, Kierownik Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Tematem spaceru będzie: "Skoczów miedzywojenny widziany oczami Zofii Kossak-Szatkowkiej"

21 czerwca 2021r., o godz. 10:00
zbiórka na Rynku (obok fontanny)

Na zajęcia zapraszamy osoby zamieszkujące przy ulicach: Górny Bór, Gustawa Morcinka, Dojazdowa, Powstańców Śląskich, Łęgowa, Podkępie, Parkowa i Harcerska.


Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu.