Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16  roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionych.

 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 W odniesieniu do powyższej informacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie  przystępuje do diagnozy społecznej, mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców Gminy Skoczów w zakresie przyznania pomocy w  formie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane pomocą w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024  o złożenie w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji osobiście do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Morcinka 18, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024