Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuję, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.