Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza dzieci w wieku od 7-miu do 14-stu lat do udziału w półkoloniach organizowanych w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

 • Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie ul. Mickiewicza 12
  w terminie od 24.06.2024 r. do 05.07.2024 r. w godzinach od 8.00 do 14.00
  UWAGA! Półkolonia w w/w placówce dedykowana jest wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
 • Szkoła Podstawowa w Ochabach Małych ul. L. Krzempka 2
  w terminie od 24.06.2024 r. do 05.07.2024 r. w godzinach od 8.30 do 13.30
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie ul. Morcinka 20
  w terminie od 01.07.2024 r. do 12.07.2024 r. w godzinach od 8.00 – 14.00
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie ul. Osiedlowa 1
  w terminie od 22.07.2024 r. do 02.08.2024 r. w godzinach od 8.00 – 14.00
 • Szkoła Podstawowa w Pierśćcu ul. J. Tomanka 8
  w terminie od 05.08.2024r. do 09.08.2024r. w godzinach od 8.00 – 14.00
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11
  w terminie od 12.08.2024 r. do 23.08.2024 r. w godzinach od 8.00 – 14.00

W celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka należy wypełnić kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami. W/w dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie w terminie do 12 czerwca 2024 r.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Dokumenty można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub ze stron internetowych: www.ops.skoczow.pl
(zakładka: aktualności) , www.skoczow.pl.

W związku z dużym zainteresowaniem półkoloniami zapisanie dziecka jest możliwe wyłącznie do jednej placówki.