Artykuły

Teren miasta podzielony jest na 4 rejony opiekuńcze obsługiwane przez 8 pracowników socjalnych:

Więcej o: Rejony

Rodziny mogą uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze.

Więcej o: Pomoc rodzinie