Aktualności
Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór Drukuj Wyślij znajomemu

naglowek_ue.jpg

Projekt wspłfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

 

Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór"


Gmina Skoczów – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy i powiązany jest z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności obszaru Górny Bór z uwzględnieniem działań środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych opartych o samopomoc i wolontariat. Cel wspomagany będzie przez Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla społeczności obszarów objętych wsparciem. 

Dla uczestników projektu przewidziano szkolenia społeczne, szkolenia zawodowe dla prowadzone w oparciu o indywidualne ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej oraz płatny staż zawodowy, szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Wszystkie osoby z obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, prawnika czy też doradcy zawodowego. W ramach PAL organizowane będą spotkania dla seniorów, spotkania promujące idee wolontariatu i samopomocy, spotkania prozdrowotne oraz zorganizowane zostaną tzw. zielone pikniki z rodzinnymi grami sportowymi gdzie w ramach współzawodnictwa przewidziano nagrody. Spotkania i inicjatywy organizowane będą przez zatrudnionego w tym celu animatora społecznego. 

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 295.851,37 zł wkład własny Gminy wynosi 15.571,13 zł całkowity koszt realizacji projektu wynosi 311.422,50 zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020r. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami zespołu projektowego w OPS Skoczów pod numerem 33 853 34 52 wew. 221.

  

 

 
Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki Drukuj Wyślij znajomemu

naglowek_ue.jpg

Projekt wspłfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

 

Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”


Gmina Skoczów – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt
pn „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy i powiązany jest z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności obszaru Zawiśle i Bajerki z uwzględnieniem działań środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych opartych o samopomoc i wolontariat. Cel wspomagany będzie przez Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla społeczności obszarów objętych wsparciem.

W ramach projektu przewidziano szkolenia społeczne dla 30 osób, zawodowe dla 20 osób w oparciu o indywidualne ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej oraz płatny staż zawodowy szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 4 osób. Wszystkie osoby z obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, prawnika czy też doradcy zawodowego. W ramach PAL organizowane będą spotkania dla seniorów, spotkania promujące idee wolontariatu i samopomocy, spotkania prozdrowotne oraz zorganizowane zostaną tzw. zielone pikniki z rodzinnymi grami sportowymi gdzie w ramach współzawodnictwa przewidziano nagrody. Spotkania i inicjatywy organizowane będą przez zatrudnionego w tym celu animatora społecznego.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 295.851,37 zł wkład własny Gminy wynosi 15.571,13 zł całkowity koszt realizacji projektu wynosi 311.422,50 zł. Projekt będzie realizowany do 30 września 2020r.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami zespołu projektowego w OPS Skoczów pod numerem 33 853 34 52 wew. 222

 

 

 
Informacja o wyborze animatora lokalnego Drukuj Wyślij znajomemu
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, że w dniu 09 stycznia 2019r. zakończono przyjmowanie ofert na wolne stanowisko pomocnicze instruktor do spraw kulturalno - oświatowych - animator lokalny (1/2 etatu).
Czytaj całość
 
Poszukiwany Instruktor do spraw kulturalno - oświatowych - animator lokalny Drukuj Wyślij znajomemu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pomocnicze:

Instruktor do spraw kulturalno - oświatowych - animator lokalny (1/2  etatu)

w projekcie pod nazwą „ Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”

Czytaj całość
 
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkoleń społecznych Drukuj Wyślij znajomemu

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkoleń społecznych z elementami szkoły rodziców oraz realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016r. uczestników projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji spoleczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej".

 

Czytaj całość
 
Rekrutacja do projektu EFS Drukuj Wyślij znajomemu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie ogłasza rekrutację do projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Czytaj całość
 
Informacja o wyborze oferty po złożonym proteście Drukuj Wyślij znajomemu
plakat_min.jpgInformacja o wyborze oferty po złożonym proteście Dotyczy wyboru oferty na realizację szkoleń społecznych z elementami szkoły rodziców dla 20 uczestników projektu „Staruj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów” Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na realizację szkoleń społecznych z elementami szkoły rodziców dla 20 uczestników projektu „Staruj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów” w 2015r otrzymano 11 ofert. W dniu 15 maja dokonano oceny ofert i wyboru oferty APUS Robert Meller ul. Jasnogórska 15 42-202 Częstochowa.
Czytaj całość
 
Informacja o wyborze oferty szkoleń społecznych Drukuj Wyślij znajomemu

plakat_min.jpg

 

Dotyczy wyboru oferty na realizację szkoleń społecznych z elementami szkoły rodziców dla 20 uczestników projektu „Staruj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów”.

Czytaj całość
 
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkoleń społecznych Drukuj Wyślij znajomemu

plakat_min.jpgW związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 - „Startuj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów” Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń społecznych z elementami szkoły rodziców dla 20 uczestników projektu.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 35
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie