Rodzina 500 plus Drukuj Wyślij znajomemu

rodzina500_150.jpgInformacja w sprawie realizacji Programu
„Rodzina 500+” w Skoczowie.

Zmiany od 1 lipca 2019 r.

 

- Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

- Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS ePUAP

- Od 1 sierpnia można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Zachęcamy do składania wniosków online

- Okres, na jaki będzie przyznane świadczenie wychowawcze rozpocznie się 1 lipca 2019r. i będzie trwał do 31 maja 2021r.

Każda osoba pobierająca świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, posiada prawo do świadczenia do 30-09-2019r. Składając wniosek na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 należy wnioskować o świadczenie wychowawcze na każde dziecko.

  • pierwsze dziecko otrzyma świadczenie wychowawcze na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

  • drugie i kolejne dziecko otrzyma świadczenie na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

- Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko (dotyczy dziecka urodzonego po 30 czerwca 2019 r.).

- Nastąpiło zdecydowane skrócenie i uproszczenie wniosku ( z 10 stron do 4)

- Zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia. Na informację nie należy odpowiadać.

- Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

- Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku (dotyczy sytuacji gdy osoba pobierająca świadczenie zmarła po 30 czerwca 2019 r.).

- Od 2021 roku nastąpi znaczące przesunięcie terminu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na czerwiec – maj).

- świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.Tu możesz pobrać wniosek:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

 

 

 
© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie