Rodzina 500 plus Drukuj Wyślij znajomemu

rodzina500_150.jpgInformacja w sprawie realizacji Programu
„Rodzina 500+” w Skoczowie.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Pierwszy okres na jaki jest przyznane prawo do świadczenia rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Od lipca 2016 świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających
z programu okres pobierania świadczenia będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, dokumentują sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie i zaświadczenia o dochodach. Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej - świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 info2.gif

   Wnioski obowiązujące od sierpnia 2017 r.

 

Więcej o świadczeniu:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ 

 
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie