Obowiązek informacyjny arrow Zespół ds. świadczeń rodzinnych
Zespół ds. świadczeń rodzinnych Drukuj Wyślij znajomemu

 -  Wypłaty świadczeń

- Zmiana sposobu wypłaty

-  Zaświadczenia dla pracodawcy w sytuacji uzyskania dochodu

- Numery rachunków bankowych do wpłat nienależnie pobranych świadczeńinfo2.gif

   Wnioski obowiązujące od sierpnia 2017 r.

  


  UWAGA - od lipca 2019 zmiana terminów wypłaty świadczeń!

 

Przelewem

Wypłata świadczenia wychowawczego na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 19 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. 

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.

Nie zmienia się harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

W kasie

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpi według litery nazwiska, jak podano w poniższym harmonogramie.

 

Terminy wypłat ZR, FA, 500+ w 2019 roku

wg nazwiska zaczynającego się od litery

 


A do K

L do Ż

Styczeń

22

23

Luty

26

27

Marzec

26

27

Kwiecień

23

24

Maj

21

22

Czerwiec

25

26

Lipiec

23

24

Sierpień

27

28

Wrzesień

24

25

Październik

22

23

Listopad

26

27

Grudzień

17

18

 

 

Wypłaty świadczeń w 2018 roku   


Świadczenia rodzinne
i fundusz alimentacyjny

KASA

Świadczenie wychowawcze (500+)

KASA

Świadczenia rodzinne,

świadczenie wychowawcze,

fundusz alimentacyjny

PRZELEW

Listopad 2018

13.11.2018

20.11.2018

12 dnia danego miesiąca

Grudzień 2018

11.12.2018

18.12.2018

12 dnia danego miesiąca


 

W KASIE OPS: według harmonogramu umieszczonego powyżej oraz w ciągu 2 dni od podanej daty. W dniu wypłaty kasa czynna od godz. 11.00, w pozostałe dni w godzinach pracy ośrodka.


PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY: jeżeli 12 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wypłata świadczenia nastąpi w kolejnym dniu roboczym.


Wstrzymuje się wypłatę świadczeń, jeżeli osoba nie podejmuje świadczeń przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe.

 

  [góra] 


   

Zmiana sposobu wypłaty

Świadczeniobiorca może dokonać zmiany sposoby wypłaty świadczeń wypełniając poniższy druk i składając go w dziale świadczeń rodzinnych.

pdf.gif Druk zmiany sposobu wypłaty

 

  [góra] 

 

  Zaświadczenia dla pracodawcy w sytuacji uzyskania dochodu:

pdf.gif Zaświadczenie dla pracodawcy w sytuacji uzyskania dochodu w roku bazowym

pdf.gif Zaświadczenie dla pracodawcy w sytuacji uzyskania dochodu po roku bazowym

 

 


 
© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie