Obowiązek informacyjny arrow Projekt konkursowy EFS 2017 - 2018
Projekt konkursowy EFS 2017 - 2018 Drukuj Wyślij znajomemu

  efs_2017.jpg

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie realizuje projekt konkursowy ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna.


Tytuł konkursu Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

Celem realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta” jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 01.01.2017-31.12.2018r.


W wyniku wdrożenia projektu w OPS Skoczów nastąpi zmiana systemu organizacyjnego, rozumiana jako zmiana organizacji pracy socjalnej. Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS ( w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania optymalizującej wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników).


W celu organizacji pracy wyodrębnione 4 zespoły:


- Zespół ds. pierwszego kontaktu
- Zespół ds. pracy socjalnej
- Zespół ds. usług
- Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

 

 

 
© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie