Poszukiwany Instruktor do spraw kulturalno - oświatowych - animator lokalny Drukuj Wyślij znajomemu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pomocnicze:

Instruktor do spraw kulturalno - oświatowych - animator lokalny (1/2  etatu)

w projekcie pod nazwą „ Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”

naglowek_ue.jpg

 realizowanym przez Gminę Skoczów / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy oraz budżetu Gminy Skoczów.

 


Pliki do pobrania:

pdf.gif Zaproszenie do składania ofert.pdf

 

 

 
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie