Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia porad i konsultacji pedagogicznych Drukuj Wyślij znajomemu
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie konsultacji i poradnictwa pedagogicznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie z zakresu prowadzonych spraw jak również dla klientów OPS.

Ramy czasowe realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 08 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie
ul. Morcinka 18 pok. nr 1

 Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz zostanie rozesłana do oferentów którzy odpowiedzieli na zapytanie w dniu 09 stycznia 2019 r.

 


Pliki do pobrania:

pdf.gif Zapytanie ofertowe nr sprawy PD.272.14334.2018.pdf

pdf.gif Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.odt

pdf.gif Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków.doc

pdf.gif Załącznik nr 3 - Wykaz zaangażowanych osób.odt

 

 

 

 

 

 
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie