Obowiązek informacyjny arrow Projekt EFS 2018 - 2020 arrow Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia doradztwa zawodowego
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia doradztwa zawodowego Drukuj Wyślij znajomemu
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

Zamówienie podzielono na dwie części:
Część I. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” oraz mieszkańców obszarów objętych wsparciem.

Część II. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” oraz mieszkańców obszarów objętych wsparciem.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy
Skoczowie  ul. Gustawa Morcinka 18 pok. nr 1 Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w
siedzibie zamawiającego oraz zostanie rozesłana do oferentów którzy odpowiedzieli na zapytanie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

 


  Pliki do pobrania: 

 pdf.gif Zapytanie ofertowe doradztwo zawodowe.pdf

 pdf.gif Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doradca zawodowy.odt

 pdf.gif Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków doradca zawodowy.doc

 pdf.gif Załącznik nr 3 - Wykaz zaangażowanych osób.odt

 pdf.gif Załącznik nr 4 - Wykaz usług.odt

 pdf.gif Załacznik nr 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx

 

 
© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie