Obowiązek informacyjny arrow Aktualności arrow Zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie promujące ideę wolontariatu i samopomocy
Zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie promujące ideę wolontariatu i samopomocy Drukuj Wyślij znajomemu

Wspólnie myślimy o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Będziemy robić świąteczne kartki, które wyślemy do osób samotnych.

„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” Projekt realizowany przez Gminę Skoczów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Południowy

Zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie promujące ideę wolontariatu i samopomocy.

Wspólnie myślimy o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Będziemy robić świąteczne kartki, które wyślemy do osób samotnych.

4 grudnia 2019r. (środa) o godzinie 15.00, siedziba Programu Aktywności Lokalnej - lokal Rady Osiedla „Za Wisłą” przy ul. Słonecznej 16.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców ulic: Górecka, Słoneczna, Boczna, Osiedlowa, Zawiśle, Kręta, Sportowa, Budowlanych, Kukucza, Południowa, Zabawa, Bajerki, Kamieniec, Bielska (południowa strona ulicy).

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać, kontaktując się z pracownikami zespołu projektowego w OPS Skoczów pod numerem 33 853 34 52 wewn. 8.

 

 
 
© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie