Obowiązek informacyjny arrow Projekt EFS 2009-2010
Projekt EFS 2009-2010 Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Projekt EFS 2009-2010
Cel projektu
Dla kogo
Działania
Założenia
Zespoł

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  4. Działania

W ramach projektu przewiduje się zawarcie i realizację 54 kontraktów socjalnych w roku 2009 i 43 w 2010, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu. 

W ramach niniejszych kontraktów planuje się: 
 • Szkolenia:
 • trening interpersonalny,
 • aktywny na rynku pracy,
 • autoprezentacja.

Działanie to ma na celu podniesienie kompetencji życiowych beneficjentów, kształtowanie adekwatnej samooceny, a także  podniesienie kompetencji społecznych uczestników projektu. Na kurs planuje się skierowanie 20 osób w roku 2009 i 21 osób w 2010.

 • Kursy zawodowe w roku 2009 - 29 osób: 

  • kurs decupage - przeznaczony dla kobiet
  • kurs obsługi koparko-ładowarki - przeznaczony dla mężczyzn

 • Kursy zawodowe w roku 2010 - 21 osób - zostaną dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem osób które w 2009 roku skorzystają z innych form wsparcia – szczególnie społecznego jak i nowych beneficjentów.

  Kursy zawodowe mają dać uczestnikom projektu szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji a co za tym idzie możliwość otrzymania pracy zarobkowej.

W celu lepszego ukierunkowania rozwoju zawodowego beneficjentów, zwiększenia ich  kompetencji i umiejętności społecznych, każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z porad doradców:
 
 • psychologa
 • doradcy zawodowego
 • prawnika
 
   

W programie planuje się wypłacanie zasiłków pieniężnych dla uczestników  i inną pomoc związaną z realizacją kontraktów socjalnych. Wsparcie finansowe pozwoli na lepsze motywowanie grupy docelowej, w całości stanowi ono wkład własny projektodawcy.

UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI I PRACY SOCJALNEJ – W ramach kontraktu socjalnego szereg działań realizowanych będzie przez pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS. Działania te mają na celu podniesienie zdolności beneficjentów do funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do ich rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego. Pracą socjalną zostanie objętych 54 uczestników projektu wraz z rodzinami w roku 2009 i 43 w roku 2010. 
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie