Obowiązek informacyjny arrow Projekt EFS 2009-2010
Projekt EFS 2009-2010 Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Projekt EFS 2009-2010
Cel projektu
Dla kogo
Działania
Założenia
Zespoł

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  5. Założenia

W efekcie podjętych w projekcie działań planuje się uzyskanie następujących rezultatów:

W roku 2009

 •  Podpisanie 54 kontraktów socjalnych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu kursów zawodowych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu szkoleń miękkich,

 •   54 osoby otrzymają wsparcie finansowe,

 •   10 uczestników podejmie pracę.

 W roku 2010

 •  Podpisanie 43 kontraktów socjalnych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu kursów zawodowych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu szkoleń miękkich,

 •   43 osoby otrzymają wsparcie finansowe,

 •   10 uczestników podejmie pracę.


Działania podjęte w projekcie umożliwią również uzyskanie następujących rezultatów miękkich:

 • Poprzez odbyte szkolenia miękkie beneficjenci projektu zwiększą swoje kompetencje i umiejętności społeczne, nabędą zdolność autoprezentacji,

 • Zatrudnienie doradcy zawodowego pozwoli ukierunkować rozwój zawodowy  grupy docelowej,

 • Zatrudnienie prawnika pozwoli na wzrost świadomości prawnej beneficjentów,
 • Zatrudnienie psychologa pozwoli na wzrost samooceny beneficjentów, pomoże również w rozwiązywaniu problemów jak i lepszym motywowaniu ich do podjęcia pracy,

 • Uczestnictwo w projekcie pozwoli klientom OPS na przełamanie niechęci do pracy i ograniczy poczucie bezradności.

   

Praca socjalna prowadzona w ramach projektu pozwoli na:

 • Zwiększenie motywacji do pracy uczestników projektu,

 • Podniesienie poziomu kreatywności i aspiracji zawodowych,

 • Nabycie umiejętności organizacji czasu własnego,

 • Podniesienie gotowości do pracy.

   

Wskazane rezultaty pozwolą na realizację celów szczegółowych projektu a co za tym idzie  celu ogólnego.

 

 


 
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie