Obowiązek informacyjny arrow Projekt EFS 2009-2010
Projekt EFS 2009-2010 Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Projekt EFS 2009-2010
Cel projektu
Dla kogo
Działania
Założenia
Zespoł

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  6. Zespół

W celu sprawnej realizacji projektu Zarządzeniem nr 0151-108/08 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 30.04.2008 r. został powołany zespół projektowy. Zespół projektowy odpowiedzialny jest za właściwe wdrażanie, monitorowanie i nadzorowanie przebiegu realizacji projektu zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. W skład Zespołu wchodzą:

 

1. Jolanta Kłusek - Zastępca Kierownika OPS w Skoczowie.

Zakres zadań:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu, w szczególności kontrola merytoryczna realizacji kontraktów socjalnych,
 • odpowiedzialność za kontakty z mediami oraz promocję,
 • ewaluacja projektu,
 • zawieranie umów związanych z realizacją zadań zlecanych podmiotom zewnętrznym.
2. Edyta Godziek - Kierownik Działu Administracji i Świadczeń OPS w Skoczowie.
Zakres zadań:
 • koordynowanie realizacji projektu,
 • monitorowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i harmonogramem oraz reagowanie i nanoszenie niezbędnych poprawek do projektu,
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność,
 • odpowiedzialność za kontakty z Instytucją Wdrażającą,
 • dbałość o promocję projektu, konsultowanie projektów materiałów promocyjno–informacyjnych,
 • przygotowywanie przetargów i sprawdzanie zgodności realizacji projektu z PZP,
 • dbałość o koordynację spotkań realizowanych w ramach projektu,
 • zawieranie umów związanych z realizacją zadań zlecanych podmiotom zewnętrznym.

3. Beata Zbijowska – Kobielusz - Główny Księgowy OPS w Skoczowie.

Zakres zadań:

 • księgowanie i rozliczanie projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • współpraca z koordynatorem projektów w zakresie dbałości o poprawność finansową realizacji i rozliczenia projektu.

4. Joanna Kasprzyca - Pracownik działu finansowo-księgowego

Zakres zadań:

 • naliczanie i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
 • dokonywanie przelewów,
 • rozliczanie projektu.

5. Grzegorz Sobel - Informatyk

Zakres zadań:

 • obsługa strony internetowej.

6. Pracownicy socjalni

Zakres zadań:

 • kompletowanie informacji o uczestnikach projektu,
 • reagowanie na potrzeby zgłaszane przez beneficjentów ostatecznych,
 • realizacja kontraktów socjalnych.

 

  
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie