Obowiązek informacyjny arrow Projekt EFS 2011
Projekt EFS 2011 Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Projekt EFS 2011
Cel projektu
Dla kogo
Działania
Założenia
Zespoł

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2011

 


 1. Sytuacja na rynku pracy

Gmina Skoczów jest gminą o charakterze miejsko-wiejskim z 10 sołectwami. Liczba mieszkańców na dzień 1.11.2010 r. wyniosła 25.823 osoby, 11.334 osoby to K, 10.155 M. W całości populacji mieszkańców Gminy osoby w wieku aktywności zawodowej 17.592 z czego 8.659 to K, 8.933 M. 4.334 mieszkańców to osoby w wieku przedprodukcyjnym i 3.897 w wieku poprodukcyjnym.
 
Z danych PUP w Cieszynie z września 2010 roku wynika, iż 967 mieszkańców Gminy Skoczów to bezrobotni z czego 515 K, 159 z zarejestrowanych to osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych z czego 91 K. Ze wsparcia OPS w Skoczowie na koniec czerwca 2010 roku korzystało 208 rodzin osób, które są zarejestrowane w PUP w Cieszynie.
 
Jak wynika z danych OPS do końca czerwca 2010 r. ze wsparcia skorzystały 142 rodziny w których pojawia się problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych z czego 63 rodziny niepełne oraz 37 rodzin wielodzietnych. Z pomocy skorzystały również 143 rodziny, w których powodem przyznania pomocy jest niepełnosprawność. 
 
Należy podkreślić, iż zauważono pewną marginalizację części miasta - Zawiśla. Jak wynika z danych uzyskanych od pracowników socjalnych OPS na tym właśnie terenie korzysta 79 rodzin, 40 rodzin z dziećmi z czego 10 rodzin ma widoczne problemy wychowawcze. 43 osoby z w/w rodzin to osoby bezrobotne, 15 osób ma problem alkoholowy. Wiele z tych właśnie rodzin znanych jest od wielu lat pracownikom ośrodka. Osoby młode, które korzystają z pomocy w kilku przypadkach są już kolejnym pokoleniem zwracającym się o pomoc. 

 

 


 
© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie