Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
23.12.2015.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, ul. Morcinka 18, 43-430 Skoczow, dziatając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), zawiadamia, ze unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamowieiń Publicznych UZP pod numerem; 339362-2015, na zadanie: „Świadczenie usług polegąjących na zapewnieniu schronienia i
całodziennego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów".

Czytaj całość
 
Rekrutacja do projektu EFS
17.12.2015.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie ogłasza rekrutację do projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Czytaj całość
 
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków
16.12.2015.
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków dla podopiecznych OPS w Skoczowie na rok 2016 r.
Czytaj całość
 
Informacja o wyborze oferty na prowadzenie specjalistycznych usług
14.12.2015.
Informacja o wyborze oferty na prowadzenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie na rok 2016.
Czytaj całość
 
Zapewnienie schronienia i całodziennego wyżywienia
11.12.2015.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Świadczenie usług polegających na zapewnieniu schronienia i całodziennego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów."


Numer ogłoszenia: 339362 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie BIP pod adresem:


http://bip.skoczow.pl/swiadczenie-uslug-polegajacych-na-zapewnieniu-schronienia-i-calodziennego-wyzywienia-osobom-bezdomnym-z-terenu-gminy-skoczow-1

 
Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków
04.12.2015.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów OPS w roku 2016
Czytaj całość
 
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w dziale AŚ
26.11.2015.

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Kinga Tomaszko zam. Skoczów.

Szczegóły są dostepne na stronie BIP.

 
Przycisk życia
25.11.2015.

Burmistrz Miasta Skoczowa serdecznie zaprasza na seminarium informacyjne "Przycisk życia" współczesna forma uzupełnienia opieki nad seniorrami i osobami niepełnosprawnymi. 

1 grudnia 2015, godz. 17:00 Teatr Elektryczny w Skoczowie.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 105 - 117 z 177
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie