Rodzina 500+
04.03.2016.

rodzina500_150.jpgAktualne informacje na temat programu Rodzina 500+ dostępnę sa w menu głównym po lewej stronie po wybraniu pozycji Rodzina 500+

 

 

 
Wydawanie żywności w marcu 2016 r.
25.02.2016.

Chrześcijańska Służba Charytatywna – Filia W Skoczowie, w uzgodnieniu Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej W Skoczowie, informuje o terminach wydawania żywności w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa dla dzieci.

Czytaj całość
 
Wydawanie żywności w lutym 2016 r.
28.01.2016.
Chrześcijańska Służba Charytatywna – Filia W Skoczowie, w uzgodnieniu Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej W Skoczowie, informuje o terminach wydawania żywności w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa dla dzieci.
Czytaj całość
 
Nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego
19.01.2016.
Na prośbę Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, przedstawiamy ich ofertę na stworzenie spółdzielni socjalnej.
Czytaj całość
 
Informacja o wyborze oferty na prowadzenie konsultacji - przemoc
13.01.2016.
Informacja o wyborze oferty na prowadzenie konsultacji dla ofiar oraz sprawców przemocy w ramach działania punktu konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie w 2016 roku w charakterze specjalisty ds. przemocy w rodzinie.
Czytaj całość
 
Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
31.12.2015.
Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami społecznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie na rok 2016 r.
Czytaj całość
 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
23.12.2015.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, ul. Morcinka 18, 43-430 Skoczow, dziatając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), zawiadamia, ze unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamowieiń Publicznych UZP pod numerem; 339362-2015, na zadanie: „Świadczenie usług polegąjących na zapewnieniu schronienia i
całodziennego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów".

Czytaj całość
 
Rekrutacja do projektu EFS
17.12.2015.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie ogłasza rekrutację do projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 118 - 130 z 196
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie