Zapraszamy do „Szkoły dla rodziców”

Kocham i wymagam czyli jak skutecznie porozumiewać się z dziećmi.

Kogo zapraszamy ?
Rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 18, którym proponujemy zajęcia wzmacniające umiejętności wychowawcze.
Warunkiem udziału w szkole jest zamieszkiwanie przy ulicach: Górny Bór, Gustawa Morcinka, Powstańców Śląskich, Łęgowa, Podkępie, Parkowa i Harcerska oraz wypełnienie deklaracji uczestnictwa w realizowanym projekcie.

Forma zajęć
Zajęcia odbędą się w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 25
w dniach od 18.11.2019 do 29.11.2019
Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z pracownikami zespołu projektowego w OPS Skoczów pod numerem 33 853 34 52 wewn. 8