Obrazek przykładowy. Bez treści

UZYSKAJ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli łącznie na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

 

JAKIE ZNIŻKI MOŻESZ DOSTAĆ

Możesz dostać między innymi:

 • zniżki na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.
 • zniżki oferowane w ramach skoczowskiego Programu Rodzina Plus 

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne – sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, pokaż legitymację osoby niepełnosprawnej.

 

JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ Z KDR

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 

 NA JAKI CZAS MOŻESZ UZYSKAĆ KDR

 • rodzice – na całe życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,
 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Złóż wniosek i inne potrzebne dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie (ul. G. Morcinka 18).
 3. Odbierz tradycyjną Kartę Dużej Rodziny w siedzibie Ośrodka, a za pomocą aplikacji mObywatel po zalogowaniu profilem zaufanym możesz pobrać swoją Kartę Dużej
  Rodziny w wersji elektronicznej.

 

ILE MUSISZ ZAPŁACIĆ

 1. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już ważną Kartę w formie elektronicznej, a składasz wniosek o dodatkową formę (tradycyjną), wtedy należy ponieść opłatę 10,00 zł.
 2. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia, bądź kradzieży Karty kosztuje 13,00 zł.

 

GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie (ul. G. Morcinka 18). Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie w odpowiedniej instytucji.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inny pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).

 

Dodatkowe informacje o KDR:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie
ul. Gustawa Morcinka 18
43-430 Skoczów
tel. 33 853 34 52 wew. 211

Strona internetowa poświęcona Karcie Dużej Rodziny: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.rodzina.gov.pl