Program „Rodzina Plus” skierowany jest do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka), rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Jego celem są  działania profilaktyczne, wychowawcze i pomocowe.

Gmina Skoczów kontynuuje realizację programu „Rodzina Plus” na podstawie przyjętej Uchwały nr IV/17/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2014 roku.

 

Inicjatywy profilaktyczne i wychowawcze w ramach realizacji programu „Rodzina Plus” podejmowane będą przez instytucje miejskie związane z kulturą i sportem.  Będą umożliwiać dzieciom i młodzieży ciekawe formy spędzania wolnego czasu, udział  w różnego rodzaju zajęciach. Zadaniem programu jest także umożliwienie objętym nim rodzinom  udziału w imprezach rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych. Dzieci i młodzież z tych rodzin będą mogły korzystać z zajęć pozalekcyjnych, rozwijać swoje zdolności i talenty.

 

Zapisy programu „Rodzina Plus” przewidują darmowe wejściówki do skoczowskiego kina „Teatr Elektryczny” na seanse w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 50 procentowe zniżki  będą także obowiązywać przy zakupie indywidualnych biletów w soboty i niedziele na basen „Delfin” w Skoczowie. Swoje zniżki przygotowałi też partnerzy prywatni - szczegóły w załączniku. Do korzystania ze zniżek upoważniać będzie karta „Rodzina Plus” oraz karta „Dużej Rodziny”, którą otrzymają rodziny objęte działaniem programu pomocowego.

 

 

 

Zadania zapisane w programie „Rodzina Plus” realizować będzie Urząd Miejski w Skoczowie we współpracy z Miejskim Centrum Kultury „Integrator” i Skoczowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Mogą się w nie włączyć również firmy i osoby prywatne.