ChSCh – Fila w Skoczowie, po podpisaniu ze Śląskim Bankiem Żywności Umowy Nr 32/POPZ/2020 przy współpracy z Gminą Skoczów (Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie) realizować będzie program wydawania żywności, zgodnie z proceduramidla 300 beneficjentów z terenu Gminy Skoczów.


Wydawanie żywności odbywać się będzie od miesiąca marca 2021 roku w magazynie żywności w Pogórzu przy ulicy Bielskiej 89
O terminie wydawania paczek żywnościowych, beneficjenci zostaną poinformowani telefonicznie przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Więcej informacji na temat: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Artukuł archiwalny: http://ops.skoczow.pl/o-ops/strategia-i-programy/189-projekt-4