Chrześcijańska Służba Charytatywna – Filia w Skoczowie, terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Więcej o: POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Więcej o: Pomoc żywnościowa POPŻ

ChSCh – Fila w Skoczowie, po podpisaniu ze Śląskim Bankiem Żywności Umowy Nr 32/POPZ/2020 przy współpracy z Gminą Skoczów (Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie) realizować będzie program wydawania żywności, zgodnie z proceduramidla 300 beneficjentów z terenu Gminy Skoczów.

Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa...