Dyrektor
    • Edyta Godziek – biuro nr 8

Zastępca Dyrektora
    • Bogusław Paruch – biuro nr 9
       
Główny Księgowy
    • Beata Zbijowska-Kobielusz – biuro nr 12

Kierownik zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją
    • Piotr Jacek – biuro nr 9

Dyrektor
    • Edyta Godziek – biuro nr 8

Zastępca Dyrektora
    • Bogusław Paruch – biuro nr 9
       
Główny Księgowy
    • Beata Zbijowska-Kobielusz – biuro nr 12

Kierownik zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją
    • Piotr Jacek – biuro nr 9

Zespół ds. pierwszego kontaktu

Zespół podlega kierownikowi zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją – Piotr Jacek:

Pracownicy socjalni:
    • Ewa Ponikiewska – biuro nr 3, tel. 33 853-34-52 wew. 1

Pracownicy administracyjni:
    • Anita Szymiec – biuro nr 1, tel. 33 853-34-52 wew. 1
    • Anna Górny – biuro nr 1, tel. 33 853-34-52 wew. 1

Zespół ds. pracy socjalnej

Zespół podlega Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie – Bogusław Paruch

Asystenci rodziny:
    • Kazimierz Bukartyk – biuro nr 6, tel. 33 853-34-52 wew. 3
    • Sylwia Trybulska – biuro nr 6, tel. 33 853-34-52 wew. 3
    • Izabela Włoch-Makarewicz – biuro nr 6, tel. 33 853-34-52 wew. 3


Pracownicy socjalni:
    • Anna Bronowska – biuro nr 4, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 3
    • Barbara Krzewińska – biuro nr 4, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 3
    • Katarzyna Marek – biuro nr 4, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 3
    • Katarzyna Olencka – biuro nr 4, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 3
    • Marta Szarzec – biuro nr 4, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 3
    • Ryszard Trzeciak – biuro nr 4, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 3

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Kierownik zespołu – Piotr Jacek

Pracownicy socjalni:
    • Małgorzata Heller – biuro nr 5, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 4
    • Elżbieta Janosz – biuro nr 5, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 4
    • Wiesława Kępińska – biuro nr 2, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 2
    • Artur Kisiała – biuro nr 5, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 4
    • Karina Stawowska – biuro nr 2, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 2


Pracownicy administracyjni:
    • Renata Kuboszek – biuro nr 10, tel. 33 853-34-52 wew. 9
    • Beata Świątek – biuro nr 10, tel. 33 853-34-52 wew. 9


Zespół ds. usług

Zespół podlega Dyrektorowi Ośrodka – Edyta Godziek

Pracownicy socjalni:
    • Agnieszka Kubaczka – biuro nr 2, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 2
    • Roksana Procner – biuro nr 2, tel. 33 853-34-52 wew. 2 - 2

Pracownicy admisitracyjni:
    • Dorota Hernas-Zbijowska  – biuro nr 1, tel. 33 853-34-52 wew. 1
    • Magdalena Małysz – biuro nr 10, tel. 33 853-34-52 wew. 9

Opiekunki domowe:
    • Agnieszka Birowska,
    • Aneta Kaleta,
    • Katarzyna Krzempek,
    • Żaklina Kukla
    • Agnieszka Leszczyńska,
    • Katarzyna Pasterny,
    • Karina Siwiera,
    • Barbara Stokłosa,

Zespół ds. świadczeń rodzinnych

Zespół podlega Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie – Bogusław Paruch

Pracownicy administracyjni:
    • Daria Bathelt – lokal użytkowy Morcinka 18/8, tel. 33 853-34-52 wew. 4
    • Mariola Blaszczyk – lokal użytkowy Morcinka 18/8, tel. 33 853-34-52 wew. 4
    • Anna Hydzik – lokal użytkowy Morcinka 18/8, tel. 33 853-34-52 wew. 4
    • Marcelina Pietrzyk – lokal użytkowy Morcinka 18/8, tel. 33 853-34-52 wew. 4

Zespół finansowo-księgowy

Zespół podlega Głównemu Księgowemu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie – Beata Zbijowska-Kobielusz

Pracownicy administracyjni:
    • Joanna Kasprzyca– biuro nr 11, tel. 33 853-34-52 wew. 5
    • Dorota Małysz – biuro nr 1, tel. 33 853-34-52 wew. 1
    • Anna Rajwa – biuro nr 10, tel. 33 853-34-52 wew. 5