Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy OPS w roku 2022.Ramy czasowe realizacji zamówienia: 2.01.2022r. – 31.12.2022r.

Oferty przyjmowane będą do 09 grudnia 2021 roku do godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, ul. Morcinka 18.