Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuję, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.

Ośrodek nieczynny

Informujemy, że w Wieki Piątek (29 marca) Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie będzie nieczynny.

W dniu 28 marca Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 14.00.

Świadczenie wspierające

1 stycznia bieżącego roku ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami - świadczenia wspierającego wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1429).

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór zgłoszeń do udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w Programie.

Dodatek osłonowy 2024

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że od stycznia 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie realizuje nowe zadanie – „Dodatek osłonowy”

Zima w mieście 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza dzieci w wieku od 7-miu do 14-stu lat do udziału w półkoloniach organizowanych w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

POLSKO-UKRAIŃSKI PIKNIK ŚWIĄTECZNY "Poznajemy wspólne tradycje Bożonarodzeniowe"

Zimowy piknik odbędzie się 09 grudnia 2023r. - teren przy ul. Mały Rynek 1 w Skoczowie w godzinach 13.00-17.00

Zapotrzebowania na wsparcie w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapraszamy na piknik integracyjny dla mieszkańców Gminy Skoczów oraz osób przybyłych z Ukrainy

 

Piknik odbędzie się 28 października 2023r.  przy Domu Spotkań (teren obok kościoła) przy ul. Harcerskiej 12 w Skoczowie w godzinach od 12.00 do 17.00.

Uwaga: Pilna prośba o udział w badaniu odbiorców usług w pomocy społecznej

Szanowni Państwo,
  Jeszcze tylko przez kilka dni trwa ważne badanie realizowane przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.