Informacja o wyborze oferty na usługę prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.7174.2023 z dnia 06.12.2023r. na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  otrzymano jedną ofertę na realizację całości zamówienia.

Informacja o wyborze oferty - dożywianie 2024

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.7176.2023 z dnia 06.12.2023r. na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i podaniu gorących posiłków otrzymano jedną ofertę na realizację I części zamówienia.

Unieważnienie II części zapytania ofertowego nr PD.272.7176.202 z dnia 06.12.2023 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.7176.2023 z dnia 06.12.2023r. na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i podaniu gorących posiłków nie otrzymano żadnych ofert na realizację II części zamówienia.

Zapytanie ofertowe - Dożywianie "Zima i lato w mieście 2024 r."

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie posiłków osobom objętym wsparciem w ramach akcji "Zima i lato w mieście 2024 r."

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków w 2024 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy OPS w roku 2024.

Zaproszenie do składania ofert na usługę prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na usługę prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 roku.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług informatycznych w 2024 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi informatycznej oraz administrowanie siecią komputerową Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w roku 2024