Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 

 

USŁUGI WSPARCIA NA RZECZ SENIORÓW W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY SKOCZÓW W RAMACH PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023

Gmina Skoczów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2023 roku: 28.160,00 złotych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 35.200,00 złotych

Do kogo program jest skierowany?

Program jest skierowany do osób starszych w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie miasta Skoczów, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej.

Zakres

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu będzie obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Program wykorzystuje również pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami tj. tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Realizacja

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Gdzie uzyskać informacje? 

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie lub pod numerami telefonów:

 884 777 770

 tel. 33 853 34 52

 ogólnopolska infolinia 22 505 11 11

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku.

UDZIAŁ W PROGRAMIE „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2023” JEST BEZPŁATNY!