Obrazek przykładowy. Bez treści

Teleopieka jest systemem wsparcia dla osób starszych, schorowanych, mieszkających samotnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie dysponuje 10 zestawami urządzeń (5 zawieszek oraz 5 bransoletek na rękę) przeznaczonych do świadczenia kompleksowej usługi elektronicznego całodobowego monitoringu i przyznawania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa danej osoby.

Zakupione urządzenia posiadają między innymi:

  • funkcję pomiaru tętna,
  • lokalizację GPS,
  • detekcję upadku,
  • możliwość przywołania pomocy przy użyciu czerwonego przycisku tzw. SOS.

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego osoba naciska czerwony przycisk alarmowy. Centrum Monitorowania otrzymuje sygnał o wezwaniu pomocy. Operator z centrum monitorowania ma za zadanie zdiagnozować zdarzenie powiadomić służby ratunkowe / osoby najbliższe, monitorować całą sytuację do momentu przybycia wezwanych osób lub służb ratunkowych.

Urządzenie dysponuje również przyciskiem zielonym, który umożliwia kontakt z pracownikiem centrum monitorowania w celu uzyskania informacji lub rozmowy.