Obrazek przykładowy. Bez treści

Teleopieka jest systemem wsparcia dla osób starszych, schorowanych, mieszkających samotnie.

 

Teleopieka jest systemem wsparcia dla osób starszych, schorowanych, mieszkających samotnie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie dysponuje 20 urządzeniami przeznaczonymi do świadczenia kompleksowej usługi elektronicznego całodobowego monitoringu i przywołania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa danej osoby. System teleopieki ma na celu zapewnienie lepszej pomocy osobom samotnym stanowiąc uzupełnienie opieki fizycznej.

 

Realizacja systemu teleopieki rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku, pilotaż obejmował wyłącznie osoby, które były objęte usługami opiekuńczymi. Po pozytywnym zakończeniu programu pilotażowego Rada Miejska Skoczowa przyjęła uchwałę nr XV/165/2020 w sprawie programu osłonowego pn. „System teleopieki dla mieszkańców gminy Skoczów na lata 2020-2021”.

 

Zakupione urządzenia posiadają między innymi: funkcję pomiaru tętna, lokalizację GPS, detekcję upadku, możliwość przywołania pomocy przy użyciu przycisku alarmowego. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego osoba naciska przycisk alarmowy, następnie centrum monitorowania otrzymuje sygnał o wezwaniu pomocy. Operator z centrum monitorowania ma za zadanie zdiagnozować zdarzenie, powiadomić służby ratunkowe i osoby najbliższe, monitorować całą sytuację do momentu przybycia wezwanych osób lub służb ratunkowych.

 

Urządzenia do teleopieki przekazywane są naszym podopiecznym bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Osoba korzystająca ponosi jedynie odpłatność za dostęp do całodobowej usługi systemu teleopieki.

 

Zasady ponoszenia odpłatności uzależnione od dochodu osoby:

 

- dochód poniżej 701,00 zł opłaty nie pobiera się,

 

- dochód nie przekraczający 1.051,50 zł opłata wynosi 17,85 zł miesięcznie,

 

- dochód przekraczający kwotę 1.051,50 zł opłata wynosi 35,70 zł miesięcznie co stanowi pełną odpłatność za dostęp do całodobowej usługi systemu teleopieki.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy zachęcamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie pod numerem tel. 884 777 770 (infolinia dla Seniora).