Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w 2022 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.10169.2021 z dnia 01.12.2021r. na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i podaniu gorących posiłków otrzymano jedną ofertę na realizację całości zamówienia.

Informacja o wyborze oferty: Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.10167.2021 z dnia 01.12.2021r. na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania otrzymano jedną ofertę na realizację całości zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert na usługę prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na 2022r.

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w 2022 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy OPS w roku 2022.