Pomoc jest bezpłatna, udzielana niezależnie od wieku, wykształcenia, sytuacji materialnej.

Podejmujemy działania interwencyjne w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych i środowiskowych, związanych między innymi z:

  • utratą osób bliskich,
  • próbami samobójczymi,
  • poważną chorobą,
  • wypadkami komunikacyjnymi,
  • doświadczeniem przemocy w formie napadu i gwałtu itp.

Pomoc na miejscu zdarzenia, realizowana na terenie całego powiatu cieszyńskiego w formie interwencji wyjazdowych.
Ktoś potrzebuje pomocy, zgadza się na nasz przyjazd, zadzwoń: 699 971 024 lub 33 851 29 29

Interwencja stacjonarna jest prowadzona w formie pomocy telefonicznej, pomocy psychologicznej i prawnej w:

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”
Cieszyn ul. Ks. Janusza 3.
Telefon: 33 479 53 54


Poniedziałek, środa, Czwartek 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 17:00
Piątek: 8:00 -15:00