Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

 

 

ROK 2022:

Kwota dofinansowania: 110 000,00 zł.

Całkowita wartość programu: 220 000,00 zł

 

Opis zadania:

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Gmina Skoczów na rok 2022 uzyskała finansowe wsparcie 50 procent przewidywanych kosztów, realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

 

 

ROK 2023:

Kwota dofinansowania: 91 080,00 zł.

Całkowita wartość programu: 151 800,00 zł

 

Opis zadania:

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Gmina Skoczów na rok 2023 uzyskała finansowe wsparcie 60 procent przewidywanych kosztów,  realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.