Informacja o wyborze oferty - "Opieka wytchnieniowa"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

Informacja o wyborze oferty "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

Zmiana treści zapytania ofertowego oraz wydłużenie terminu do składania ofert - "Opieka wytchnieniowa"

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść zapytania ofertowego w rozdziale V. Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie przedłuża termin do składania ofert do dnia 08 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Zmiana treści zapytania ofertowego oraz wydłużenie terminu do składania ofert - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść zapytania ofertowego w rozdziale V. Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie przedłuża termin do składania ofert do dnia 02 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Zaproszenie do składania ofert na usługę opieki wytchnieniowej

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zaproszenie do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zaproszenie do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.