Zmiana treści zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść zapytania ofertowego w rozdziale II. ust. 1. Przedmiot zamówienia.

Informacja o wyborze oferty - kurs baristy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na usługę polegającą na przeprowadzeniu "kursu baristy”  dla uczestników/czek projektu pn. Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

Zapytanie ofertowe - szkoła dla rodziców

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoły dla rodziców dla 40 osób.

Zapytanie ofertowe - kurs baristy

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych z zakresu kursu zawodowego "Kurs baristy” w ramach projektu pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego
i zawodowego obszaru Górny Bór”.

Informacja o wyborze oferty - pracownik utrzymania zieleni wraz z projektowaniem ogrodów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu kursu pracownika utrzymania zieleni wraz z projektowaniem ogrodów otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

Informacja o wyborze oferty- zorganizowanie wycieczki do Wieliczki w dniu 25.09.2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie wycieczki do Wieliczki w dniu 25.09.2021r. otrzymano 4 oferty na realizację całości.

Informacja o wyborze oferty- zorganizowanie Wycieczki do Wieliczki w dniu 18.09.2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie wycieczki do Wieliczki w dniu 18.09.2021r. otrzymano 5 ofert na realizację całości.

Zapytanie ofertowe - kurs pracownika utrzymania zieleni wraz z projektowaniem ogrodów

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu pracownika utrzymania zieleni wraz z projektowaniem ogrodów  dla 6 osób.

Zmiana treści zapytania ofertowego na zorganizowanie wycieczki - obszar Górny Bór

Zamawiający zawiadamia, iż zmienia treść zapytania ofertowego nr PD.270.8190.2021 opublikowanego w dniu 06.09.2021r. na zorganizowanie wycieczki w dniu 25.09.2021r.

Zmiana treści zapytania ofertowego na zorganizowanie wycieczki - obszar Zawiśle i Bajerki

Zamawiający zawiadamia, iż zmienia treść zapytania ofertowego nr PD.270.8134.2021 opublikowanego w dniu 03.09.2021r. na zorganizowanie wycieczki w dniu 18.09.2021r.

Zapytanie ofertowe - organizacja wycieczki - obszar Górny Bór

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji wycieczki dla 67 osób do Wieliczki w dniu 25.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe - organizacja wycieczki - obszar Zawiśle i Bajerki

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji wycieczki dla 67 osób do Wieliczki w dniu 18.09.2021r.