Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOFINANSOWANIE 55 662,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 55 662,00 ZŁ

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku  z otrzymaniem dotacji w wysokości 35.662,00 zł (MODUŁ I), 20.000,00 zł (MODUŁ II) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

Do kogo program jest skierowany?

 

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Cel programu

 

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Gminy Skoczów oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania                          w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  1. Moduł I zakłada zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich do świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia: społecznego, psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
  2. Moduł II zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastowa reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

 

Gdzie uzyskać informacje?

 

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie  lub pod numerami telefonów:

 

  • 884 777 770
  • tel. 33 853 34 52

 

Szczegóły udziału w programie można uzyskać pod adresem: https://wspierajseniora.pl/ lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11