Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.
Gmina Skoczów uzyskała na realizację Programu środki finansowe w wysokości 379 134,00 zł.
Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie.

O Programie
Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program adresowany jest głównie do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
  dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
  niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie Gminy Skoczów

  Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Samodzielnego wyboru osoby do świadczenie usługi asystenckiej dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze opiekuna wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Czas trwania usług asystenta

Usługi asystenta są realizowane do 31 grudnia 2022 r.

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi asystenta

Usługi Asystenta osobistego przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022. Pracownicy OPS w Skoczowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Przed kwalifikacją do Programu Ośrodek będzie brał pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi asystenckich oraz kolejność zgłoszeń.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług asystenta można zgłosić:

 • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie OPS przy ul. Morcinka 18 (punkt pierwszego kontaktu)

  W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33 853 34 52 nr wew. 9, z pracownikiem p. Jolantą Lorek oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna Programu

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej“ – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie programu: 379 134,00,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 379 134,00,00 zł