Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.
Wypłata świadczenia wychowawczego na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 19 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

 

 2023 Kasa Przelew
Styczeń 25 20
Luty 22 20
Marzec  29 20
Kwiecień 26 20
Maj 24 19
Czerwiec 28 20
Lipiec 26 20
Sierpień 23 18
Wrzesień 27 20
Październik 25 20
Listopad 22 20
Grudzień 13 11

 

Świadczenia w kasie można odebrać najwcześniej we wskazanym w decyzji dniu wypłaty od godz. 11.00. Istnieje możliwość odbioru w ciągu 2 dni od wskazanej daty wypłaty w godzinach pracy OPS.