Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.
Wypłata świadczenia wychowawczego na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 19 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

 

 2021 Dzień miesiąca
Styczeń 27
Luty 24
Marzec  24 
Kwiecień 28
Maj 26
Czerwiec 23
Lipiec 28
Sierpień 25
Wrzesień 22
Październik 27
Listopad 24
Grudzień 15

 

Świadczenia w kasie można odebrać najwcześniej we wskazanym w decyzji dniu wypłaty od godz. 11.00. Istnieje możliwość odbioru w ciągu 2 dni od wskazanej daty wypłaty w godzinach pracy OPS.