Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.
Wypłata świadczenia wychowawczego na rachunki bankowe (przelew wychodzący) będzie wykonana 19 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, przelew wykonywany będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpi według litery nazwiska, jak podano w poniższym harmonogramie.

 

 

Litera nazwiska A - K  L - Ż 
  dzień miesiąca dzień miesiąca
Marzec  24  25 
Kwiecień 21 22
Maj 26 27
Czerwiec 23 24
Lipiec 28 29
Sierpień 25 26
Wrzesień 22 23
Październik 27 28
Listopad 24 25
Grudzień 15 16

 

Świadczenia w kasie można odebrać najwcześniej we wskazanym w decyzji dniu wypłaty
od godz. 11.00. Istnieje możliwość odbioru w ciągu 2 dni od wskazanej daty wypłaty w
godzinach pracy OPS.