Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie przysługuje również na uczniów szkół dla dorosłych i policealnych.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Uwaga ! Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie wyłącznie w przypadku, gdy nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową lub gdy rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich na mocy wyroku sądu.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, że wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia: „Dobry start” (300+) na nowy rok szkolny można
składać:

- od 1 lipca za pomocą systemów teleinformatycznych:

• bankowość elektroniczną,
Emp@tia
PUE ZUS


Uwaga!

Prosimy osoby, które otrzymają na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start 300+ o nieodpowiadanie mailowo na wysłaną przez OPS Skoczów wiadomość.
Adres e-mail, z którego wysyłana jest informacja o przyznaniu świadczenia Dobry Start: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


- od 1 sierpnia wersji papierowej:
Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane w siedzibie OPS w Skoczowie
(ul. Morcinka 18) w godzinach pracy Ośrodka:

• poniedziałek, wtorek i czwartek – 7.00-15.00,
• środa – 7.00-16.00,
• piątek – 7.00-14.00.

Wnioski będą przyjmowane:

  • w punkcie pierwszego kontaktu – biuro nr 1 - oraz w punkcie przyjmowania klientów na korytarzu – wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, 300+, fundusz alimentacyjny,
  • w biurze nr 11 – wejście boczne do OPS – świadczenie 300+ i 500+ dwa stanowiska.


W dziale świadczeń rodzinnych – lokal usługowy ul. Morcinka 18/8 –
wnioski nie będą przyjmowane.

Poniżej znajdują się linki do stron internetowych z  dokładnymi
informacjami, opisem wniosków oraz okresów ich składania.
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

Formularze wniosków będzie można otrzymać od 20 lipca w siedzibie OPS oraz w Urzędzie Miejskim w Skoczowie (na parterze budynku) lub pobrać na dole strony.
W przypadku składania wniosku na większą ilość dzieci niż pięć należy wypełnić załącznik do wniosku dobry start.pdf