Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 06.04.2020r. w sprawie określenia podstawowego koszyka produktów żywnościowych

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchamia usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

W obliczu sytuacji w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo, pragniemy zaproponować pomoc dedykowaną niesłyszącym seniorom. Inicjatywa polega na skomunikowaniu niesłyszących seniorów z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż wszystkie zaplanowane zajęcia w ramach poniższych projektów zostają wstrzymane do odwołania.