Wnioski o dodatek energetyczny złożone od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. pozostają bez rozpoznania.