W Gminie Skoczów Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej powołany został poprzez Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa nr 0050.155.2023 z dnia 22 września 2023 r.

Zadaniem Zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na ternie Gminy Skoczów.

Skład powołanego Zespołu:

 1. Edyta Godziek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie;
 2. Barbara Krzewińska – Starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie;
 3. Kinga Tomaszko – Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie;
 4. Artur Kisiała – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoczowie;
 5. Janina Rymorz-Olszowska – Kierownik przychodni N.Z.O.Z. AGAPE-MED Sp. z o.o.;
 6. Joanna Wardas – Członek Stowarzyszenia Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie;
 7. Wiesław Kołodziej – Członek Stowarzyszenia Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie;
 8. Joanna Radwan-Kmiecik – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie;
 9. Aneta Leś – Pracownik Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie;
 10. Bożena Grabowska-Mojeścik – Kurator dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;
 11. Ilona Klyszcz-Staroń – Kurator dla nieletnich w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;
 12. Przemysław Żurat – Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie;
 13. Łukasz Kwik – Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie;
 14. Tomasz Szostok – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Skoczowie;
 15. Tomasz Jędrzejek – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Skoczowie;
 16. Bogusława Kwiecień – Pedagog w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie;
 17. Wioletta Rusin – Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej mieści się w Skoczowie przy ul. Morcinka 18.

Kontakt:

 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Barbara Krzewińska
 • Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Kinga Tomaszko

pok. 11, nr tel: 33 853 34 52
Adres do korespondencji:
Zespół Interdyscyplinarny
ul. Morcinka 18
43-430 Skoczów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.