Informacja o wyborze oferty na usługę prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.830.2023 z dnia 07.02.2023 r. na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  otrzymano jedną ofertę na realizację całości zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert na usługę prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na 2023 r.

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w 2023 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.15749.2022 z dnia 21.12.2022r. na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i podaniu gorących posiłków otrzymano jedną ofertę na realizację całości zamówienia.

zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków w 2023 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy OPS w roku 2023.