Informacja o wyborze oferty - kurs kadry i płace

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych z zakresu kursu zawodowego "Kurs kadry i płace” otrzymano 2 oferty na realizację całości zamówienia.

Zmiana treści zapytania ofertowego oraz wydłużenie terminu do składania ofert

Zapytanie nr PD.270.7478.2020 opublikowane w dniu 11.09.2020r. na stronie internetowej www.ops.skoczow.pl w zakładce zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Kurs zawodowy kadry i płace

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych tj. "Kurs kadry i płace”. dla uczestników/czek projektu pn.  „Program na rzecz wzmacniania potencjału  społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” oraz projektu „Program na rzecz wzmacniania potencjału  społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”.

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkoleń zawodowych "kurs zawodowy ceramiki artystycznej i organizacji pracowni”  dla uczestników/czek projektu pn.  „Program na rzecz wzmacniania potencjału  społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

"Kurs zawodowy ceramiki artystycznej i organizacji pracowni” dla 1 osoby

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych z zakresu ceramiki artystycznej tj. "Kurs zawodowy ceramiki artystycznej i organizacji pracowni” dla 1 osoby.