Informacja o wyborze oferty - szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

Informacja o wyborze oferty - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.10016.2020 z dnia 17.12.2020r. na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  otrzymano jedną ofertę na realizację całości zamówienia.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z kompetencji cyfrowych

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia do nabycia kompetencji cyfrowych dla 8 osób w ramach projektów pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” oraz  „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”.

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Według zapotrzebowania zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w 2021 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy OPS w roku 2021.

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych z zakresu kursu zawodowego "profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego” otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

Zamiana treści zapytania ofertowego - "profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego"

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść ww. zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - kurs zawodowy "profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji zawodowych z zakresu kursu zawodowego "profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego” dla 4 osób

Informacja o wyborze oferty - kurs "rejestratorka medyczna"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych z zakresu kursu zawodowego "Rejestratorka medyczna” otrzymano 1 ofertę na realizację całości zamówienia.

Kurs zawodowy pn. "Rejestratorka medyczna dla 2 osób"

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych z zakresu kursu zawodowego "Rejestratorka medyczna”.

Informacja o wyborze oferty - kurs kadry i płace

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych z zakresu kursu zawodowego "Kurs kadry i płace” otrzymano 2 oferty na realizację całości zamówienia.