Placówka udzielająca schronienia jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Tymczasowe miejsce w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi może być przyznane osobom bezdomnym ostatnio zameldowanym na pobyt stały w Gminie Skoczów: kobietom, mężczyznom oraz w sytuacjach szczególnych rodzinom (matkom z dziećmi), zdolnym do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W wyjątkowych sytuacjach osobistych i w sprawach niecierpiących zwłoki udziela się schronienia osobom spoza Gminy Skoczów.


Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.


Schronienie jest udzielane w postaci udzielenia pobytu w następujących rodzajach placówek:

  • schronisko dla osób bezdomnych i bezdomnych matek z dziećmi
  • schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  • noclegownia.

Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny - zasady odpłatności reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwała nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/474/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018 roku, dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 

Pracownik socjalny ds. osób bezdomnych OPS Skoczów tel. 731 661 770

Straż Miejska w Skoczowie 33 853 32 36


W 2020 roku realizację zadania publicznego w postaci wsparcia osób bezdomnych zlecono organizacji pozarządowej, poniżej znajdują się dane kontaktowe ośrodków wsparcia:

 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" z Cieszyna
Ks. Janusza 3,
43-400 Cieszyn
tel. 33 479 53 54
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Siedziba schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych:
Centrum Edukacji Socjalnej
Cieszyn, ul. Kasztanowa 8
tel. 33 851 44 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Anna Kot


Siedziba schronienia dla bezdomnych matek z dziećmi:

Dom Matki i Dziecka "Słonecznik"
Cieszyn, ul. Dworkowa 8
tel. 33 858 02 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Joanna Kubecka


Siedziba schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych:
Cieszyn, ul. Kasztanowa 8
Cieszyn, ul. Frysztacka 69