Schronienie dla osób bezdomnych i matek z dziećmi.

Placówka udzielająca schronienia jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Tymczasowe miejsce w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi może być przyznane osobom bezdomnym ostatnio zameldowanym na pobyt stały w Gminie Skoczów: kobietom, mężczyznom oraz w sytuacjach szczególnych rodzinom zdolnym do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W wyjątkowych sytuacjach osobistych i w sprawach niecierpiących zwłoki udziela się schronienia osobom spoza Gminy Skoczów.

 

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

 

Schronienie jest udzielane w postaci udzielenia pobytu w następujących rodzajach placówek:

  • schronisko dla osób bezdomnych,
  • schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  • schronisko dla rodzin
  • noclegownia

 

Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny – zasady odpłatności reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwała nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/474/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018r. dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

 

Pracownik socjalny ds. osób bezdomnych OPS Skoczów tel. 731 661 770

 

Straż Miejska w Skoczowie tel. 33 853 32 36

 

W 2021r. realizację zadania publicznego w postaci wsparcia osób bezdomnych zlecono organizacji pozarządowej, poniżej znajdują się dane kontaktowe ośrodków wsparcia:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn
tel. 33 479 54 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Siedziba schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych
Centrum Edukacji Socjalnej
ul. Błogocka 30, 43 400 Cieszyn
tel. 33 851 44 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siedziba schronienia dla matek z dziećmi:
Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”
ul. Dworkowa 8, 43-400 Cieszyn
tel. 33 858 02 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.