Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuję, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.

Informujemy, że w Wieki Piątek (29 marca) Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie będzie nieczynny.

W dniu 28 marca Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 14.00.

1 stycznia bieżącego roku ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami - świadczenia wspierającego wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1429).

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w Programie.

 

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że od stycznia 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie realizuje nowe zadanie – „Dodatek osłonowy”