Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Piknik odbędzie się 28 października 2023r.  przy Domu Spotkań (teren obok kościoła) przy ul. Harcerskiej 12 w Skoczowie w godzinach od 12.00 do 17.00.

Szanowni Państwo,
  Jeszcze tylko przez kilka dni trwa ważne badanie realizowane przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Zapraszamy na 54 Dni Skoczowa i 14 Ekumeniczne Dożynki Gminne, które odbędą sie 1 - 3 wrzesnia 2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.